Radní schválili změny v Hokejovém klubu Opava

Upraveno: 24.04.2020
Ilustrační obrázek

Rada města, která funguje i jako jediný společník obchodní společnosti Hokejový klub Opava s.r.o. (HKO) při výkonu působnosti valné hromady, schválila organizační změny v této společnosti. Novým jednatelem společnosti se od 1. května stane dosavadní člen dozorčí rady Dalibor Bárta, který nahradí Reného Holušu. Ten HKO dočasně vedl. Holuša se stane výkonným ředitelem společnosti.

Nejedná se o žádné náhlé rozhodnutí, ale o plánovaný dlouhodobý záměr. V minulém roce jsme vyhlásili výběrové řízení, ze kterého však žádný jednatel nevzešel. Rozhodli jsme se proto oslovit Dalibora Bártu, který se v hokejovém prostředí dlouhodobě pohybuje a toto prostředí velmi dobře zná. Měl však jiné pracovní závazky. Proto jsme se dohodli na dočasném angažmá Reného Holuši s tím, že oba pánové po celou dobu intenzivně spolupracovali a podíleli se na stabilizaci a rozvoji klubu. Dalibor Bárta si pracovní závazky vyřešil tak, aby začátkem sezóny 1. května mohl do této funkce nastoupit,“ řekl primátor Opavy Tomáš Navrátil.

S panem Holušou, ale i s paní první náměstkyní primátora Hanou Brňákovou, která má sport v gesci, jsem po celou dobu intenzivně spolupracoval. Zaměřili jsme se na stabilizaci klubu, strategii dalšího rozvoje, získávání kvalitních trenérů, sponzorů atd. Nejde nám o to hrát nejvyšší hokej, ale spíše zaměřit se zejména na děti a mládež a dále připravit potřebnou rekonstrukci zimního stadionu,“ uvedl Bárta, který v minulosti působil i jako hokejista nebo manažer ve firmě.

René Holuša znastoupil do funkce jednatele společnosti  26. června 2019 poté, co dva předchozí jednatele rezignovali, a ve výběrovém řízení se nepodařilo najít jiného jednatele. Vzhledem k tomu, že se muselo zajistit bezproblémové fungování klubu, Holuša se funkce dočasně ujal. Spolu s Bártou a Brňákovou stabilizoval organizační, personální a technickou stránku klubu. Po skoro roční praxi v nově nastavené organizační struktuře došlo k jejímu praktickému vyladění s podmínkami každodenního provozu, ověření skutečných a nezbytných potřeb pro bezproblémové zajištění provozu. Zavedená opatření se pozitivně odrazila jak na stabilizaci a výkonu provozního personálu, tak na zklidnění situace v oblasti sportování dětí a mládeže včetně komunikace s rodiči a spolupráci se ZŠ Edvarda Beneše a mateřských škol. Došlo k narovnání vnitřních záležitostí klubu tak, aby v součinnosti s Hokejovým spolkem dosáhl na posílení možných finančních zdrojů v rámci zajištění vícezdrojového financování ze strany státu či České unie sportu. Zklidněná atmosféra a nastavená provozní a organizační pravidla se pozitivně odrazila také na výkonech A týmu mužů a hokejovém družstvu žen. U obou kategorií se jedná o nejlepší výsledek za poslední dvě desetiletí. 

Na prahu nové sezóny je potřeba se zaměřit na další stabilizační opatření, tj. růst a posílení sportovní stránky klubu ve spolupráci s šéftrenérem, což s sebou nese rovněž zajištění materiálně technických podmínek odpovídajících dnešnímu standardu v oblasti hokejového sportu s důrazem na děti a mládež.

Nový jednatel se bude intenzivně věnovat sportovní a investiční stránce, včetně zajištění sponzoringu a propagace klubu, s vizí návratu slávy opavského hokeje. René Holuša v klubu zůstává na poloviční úvazek a bude se orientovat na administrativně správní, personální a finanční agendu, ale již jen v rámci pracovního poměru na pozici výkonného ředitele, či dalšími činnostmi, kterými jej pověří jednatel.

Radní rovněž schválili zprávu společnosti Hokejový klub Opava o hospodaření a činnosti Společnosti za sezónu 2019–2020.

Roman Konečný
Tiskové oddělení