Vratné kelímky na trzích zatím nebudou

Upraveno: 19.11.2019
Ilustrační obrázek
Problematika používání vratných kelímků na déle trvajících akcích zatím není dořešena. V příštím roce je chce radnice používat na jedno či dvoudenních akcích pořádaných městem, o jejich zavedení na trzích se dále jedná.

Na červnové akci Město vítá léto, která proběhla za Slezankou, se poprvé čepovalo do vratných kelímků. Veřejností byl tento krok vnímán velmi pozitivně, proto se vedení města i nadále tematikou vratných kelímků zabývá. Nejedná se však o problematiku jednoduchou.

Akce Město vítá léto je dvoudenní, zde nebyl problém vratné kelímky zavést. U vánočních trhů, které trvají měsíc, je ale nutné řešit jejich denní mytí a svoz do myčky, kterou město Opava nedisponuje. Nejbližší myčka je v Ostravě. Když jsme tuto službu poptávali, dostali jsme se k ceně za daný měsíc cca 1 milion korun,“ uvedla mluvčí města Lada Dobrovolná.

Je také nutné dostát podmínkám stanoveným hygienou, některá stanoviska například k používání stejných nádob vícekrát nejsou navíc jednoznačná. „Jedná se zkrátka o širokou problematiku, kterou je třeba dořešit, aby byla v souladu se všemi předpisy a aby zavedení služby nebylo pro město neúnosně nákladné. Každopádně bychom rádi zavedli vratné kelímky v příštím roce na jedno či dvou denních festivalových akcích města typu Ptačák, Dolňák, Město vítá léto, u akcí trvajících více dní ještě vše budeme zvažovat a dolaďovat, dodala Dobrovolná.