Občané investovali miliony do dopravy

Jedním ze stánků Opavského dne dětí v sobotu 4. června 2022 v Městských sadech byl také ten s názvem Plán udržitelné městské mobility Opava (PUMM). Návštěvníci měli možnost pohovořit se zpracovateli PUMM nad budoucností dopravní koncepce Opavy i jejich současnými problémy s dopravou.

Při návštěvě stánku si mohli rodiče s dětmi vytisknout symbolický jeden milión korun a jeho investicí určit, který druh dopravy by mělo město v příštích letech nejvíce finančně podporovat. Stánek během dětského dne navštívilo okolo 300 rodin. Na základě přidělených financí jednoznačně zvítězila cyklistická doprava, do které rodiny investovali 91 mil. Kč. Na druhém místě se umístila městská hromadná doprava s 55 mil. Kč, dále pěší doprava s 51 mil. Kč a nakonec automobilová doprava se 46 mil. Kč. Pro přehlednost jsme výsledky zpracovali do grafu, který vidíte níže.

Oproti roku 2014, kdy probíhala tato akce naposledy, si vyměnily místo pěší a automobilová doprava. Významná podpora cyklistické dopravy a veřejné dopravy na druhém místě je potvrzením dřívějších preferencí obyvatel.

V rámci lokalizace míst k řešení byla pro vozidla veřejností označena především křižovatka Olomoucká x Krnovská, kde je už dnes v rámci plánu mobility navržena okružní křižovatka. Dalším místem se stalo křížení ulic Nákladní x Oblouková, kde je rovněž již připravována dokumentace pro úpravu křižovatky, stávající řešení křižovatky tedy můžeme chápat jako dočasné. "Po podrobnějším prozkoumání situace narostly budoucí investiční náklady stavby na dvojnásobek. To si vyžaduje především nutnost úpravy náhonu pod ulicí Nádražní," popisuje situaci Petr Macejka ze společnosti UDIMO spol. s r. o. s tím, že jako další místo, na které veřejnost upozorňovala, byly omezené rozhledy v křižovatce Dostojevského x Strossmayerova. 

Také cyklisté upozorňovali na problematická místa Opavy. Zejména se jednalo o průjezd náměstím Republiky, který je problematický nejen pro ně, ale i pro řadu  řidičů aut. Dále za velmi problematický úsek označili cyklisté ten mezi okruhem u Globusu a Komárovem, kde vznikla okružní křižovatka jižního obchvatu a cyklisté již nemohou využívat bezpečně krajnici silnice jako v minulosti. "Ve směru na Komárov jsme zaznamenali také stížnosti na povrch cyklisty využívaného spojení mezi ulicemi Hlavní a U Černého mlýna," uvedl ještě Petr Macejka a dodává, že citelně chybí také cyklostezka na Raduň. 

Problémem pěších jsou zejména přechody, konkrétní stížnosti byly na přechody na Olomoucké. Městská hromadná doprava by se měla řešit v Kylešovicích. 

"Děkujeme všem zúčastněným rodičům a dětem, kteří se takto vyjádřili ohledně potřeb financování dopravy. Výsledky zpracovatel zahrne do analytické části zpracovávané dopravní koncepce města," vzkazuje ještě Opavanům Petr Macejka.