Byla zahájena realizační fáze projektu „Prevence recidivy“

Upraveno: 05.03.2020
V Paříži proběhl ve dnech 18.-19.9.2008 2. koordinační mítink v rámci projektu „Prevence recidivy“. Byla projednávána 2. fáze projektu, v rámci které budou teoretické poznatky získané z výzkumu a ze studijních návštěv implementovány v rámci 3. pilotních projektu v městech Opava, Le Havre a Brasov.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

V Paříži proběhl ve dnech 18.-19.9.2008 2. koordinační mítink v rámci projektu „Prevence recidivy“. Byla projednávána 2. fáze projektu, v rámci které budou teoretické poznatky získané z výzkumu a ze studijních návštěv implementovány v rámci 3. pilotních projektu v městech Opava, Le Havre a Brasov. Tato 3 města budou navštívena všemi partnery 2x. Nejdříve se všichni partneři seznámí v rámci „implementační návštěvy“ s dílčími podmínkami v těchto městech v rámci „Prevence recidivy a bezpečnosti ve městech“. Následně budou všichni partneři vzájemně spolupracovat na tvorbě a na implementaci pilotních projektů. Na konci projektu (podzim 2009) budou tato 3 města opětovně navštívena všemi partnery a bude vyhodnoceno v jednotlivých městech a budou vyhodnoceny výsledky. „1. implementační návštěva“ proběhne v Opavě dne 11.-12.12.2008.

Bylo zmíněno, že s ohledem na velmi dobrou spolupráci projektových partnerů se uvažuje o budoucí spolupráci v rámci jiných projektů, mohly by být financovány EU např. skrze programy INTERREG IVC nebo Youth. Bylo také dohodnuto, že nad rámec pilotních projektů bude vytvořeno i tzv. Manifesto, které bude deklarovat společný postoj partnerů v dané oblasti.

V Opavě byla v rámci přípravy pilotního projektu vytvořena místní pracovní skupina, která se sešla již podruhé 15.10.2008. Jako cílová skupina projektu byly touto skupinou vybrány osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody a trestního opatření dle zákona o soudnictví mládeže ve věku od 15 do 25 let.

Cíle projektu bychom chtěli dosáhnout intenzivní prací s prvopachateli trestných činů zabránit jejich návratu ke způsobu života, který je přivedl do vězení. Nabídnout jim alternativu v bydlení, pokud možno stálém zaměstnání, volnočasových aktivitách, zážitcích, sociálních a společenských kontaktech.

Prací s cílovou skupinou chceme vyhledávat potenciálně vhodné jedince, kterým nabídnout alternativu jejich jednání zapojením do reintegračních a resocializačních programů na základě dobrovolnosti.

 

Členy místní pracovní skupiny jsou:

• Probační a mediační služba ČR – územní pracoviště Opava.

• Statutární město Opava – Odbor školství – koordinátor prevence kriminality.

• Statutární město Opava – Odbor sociálních věcí – kurátoři pro dospělé a mladistvé.

• Okresní soud v Opavě a Okresní státní zastupitelství v Opavě.

• Věznice Opava – sociální pracovníci.

• Městská policie Opava – Skupina územního dohledu – inspektoři území.

• Úřad práce v Opavě – odbor poradenství ÚP.

• Armáda spásy – Azylový dům Samaritán v Opavě.

• Městský úřad Vítkov – Odbor sociálních věcí – kurátoři pro dospělé a mladistvé.

• Městský úřad Hlučín – Odbor sociálních věcí – kurátoři pro dospělé a mladistvé.

• Městský úřad Kravaře – Odbor sociálních věcí – kurátoři pro dospělé a mladistvé.