Dukelská kasárna by mohla sloužit vzdělávání

Upraveno: 05.03.2020
Opava byla vybrána do prestižní sítě evropských měst s názvem Repair, které se věnují stejnému problému: jak naložit s územím, které opustila armáda. V případě Opavy se jedná o Dukelská kasárna, kde by mohl vzniknout vzdělávací kampus.

Opava byla vybrána do prestižní sítě evropských měst s názvem Repair, které se věnují stejnému problému: jak naložit s územím, které opustila armáda. V případě Opavy se jedná o Dukelská kasárna, kde by mohl vzniknout vzdělávací kampus.

„Hlavním partnerem“ sítě měst je anglický Medway a mezi další zakládající partnerská města patří německý Rostock, litevský Kaunas, řecká Soluň a švédská Karlskronna. Opava je mezi dalšími čtyřmi městy, které byly vybrány jako nově přistupující,“ uvedl Petr Šnejdar, vedoucí oddělení rozvoje města. O členství se přitom ucházelo ještě dalších jedenáct měst.

Každé partnerské město připravuje akční plán rozvoje určitého území. V případě Opavy se jedná o Dukelská kasárna. „Na tvorbě tohoto plánu se bude podílet zejména místní podpůrná skupina složená z místních i regionálních odborníků na danou problematiku,“ upřesňuje Šnejdar. Opava by měla v rámci programu získat 61,2 tisíc eur. Město by se na akci podílelo zhruba 15 tisíci eury. „Díky těmto penězům bude možné financovat vznik výše uvedeného místního akčního plánu, ale také sestavení jiných druhů dokumentací (případová studie, studie proveditelnosti, apod.),“ konstatuje Šnejdar.

Hlavním zaměřením akčního plánu na rozvoj Dukelských kasáren je navržení nového využití Dukelských kasáren jako univerzitního (vzdělávacího) kampusu, který nabídne potřebné služby (včetně bydlení) studentům i pedagogům. To vše za respektování pravidel udržitelného rozvoje.

Tématická síť Repair je součástí programu Evropské unie s názvem Urbact II. „Jde o evropský program pro udržitelný rozvoj měst, do kterého se města přihlašují pomocí zakládání tématických sítí a který je založen zejména na řízené výměně zkušeností v různých oblastech,“ vysvětlil Šnejdar.