Jarní zasedání Kooperační sítě evropských měst střední velikosti

Upraveno: 05.03.2020
Jarní zasedání Kooperační sítě evropských měst střední velikosti bylo svoláno do německého města Heidenheimu, kde proběhla konference na téma Demografické změny v Evropě a jejich důsledky pro rozvoj měst. 

Jarní zasedání Kooperační sítě evropských měst střední velikosti bylo svoláno do německého města Heidenheimu, kde proběhla konference na téma Demografické změny v Evropě a jejich důsledky pro rozvoj měst. 

Účastníci konference byli rozděleni do tří pracovních skupin a formou workshopu vedeného moderátorem byla vedena diskuse a následně se předávaly informace jednotlivých měst k různým tématům. Město Opava si vybralo téma Požadavky na infrastrukturu a ztvárnění území města ( dostupné zásobování a možnosti nakupování, kvalita pobytu ve městě, volný čas ve městě, zdravé město). K jednotlivým tématům se vyjadřoval v obecné části své přednášky také Gregor Kyi z Evropského statistického úřadu, který nás seznámil s prognózami světového demografického vývoje, jehož závěrem je snižování porodnosti v Evropě, stárnutí obyvatelstva a s ním související negativní jevy jež je třeba ve výhledu v městech řešit. Pobyt na worksopu hodnotím pozitivně, poněvadž jsem při výměně stanovisek s kolegy z Evropy zjistil že problémové okruhy otázek jsou si podobné, řešení a přístupy jsou však různé a odvislé od specifik daného města, finančních možností měst ve vztahu dotacím.

Zajímavé však byly i poznatky z prostředí hostitelského města týkající se urbánního prostředí centra s příkladným řešením dopravy cyklistické, pěší, automobilové, které se chystáme aplikovat i u nás v Opavě. Tyto příklady považuji jako argumentační nástroje pro jednání s policií ČR, ŘSD při prosazování cyklostezek v Opavě, které se daří realizovat nepružností schvalujících orgánů velmi pomalu.

Ing. arch. Zdeněk Bendík

vedoucí OHA a ÚP