Nový prezident Ratiboře přijel do Opavy

Upraveno: 05.03.2020
Česko-polská spolupráce mezi partnerskými městy Opava a Ratiboř dostává nový impuls. Nový ratibořský prezident (totéž co primátor v ČR) Mirosław Lenk navštívil na začátku ledna roku 2007 Opavu a společně s vedením opavské radnice projednali prvotní vize a nápady, jak z další spolupráce měst vytěžit co nejvíce. Mirosława Lenka na návštěvě doprovázel polský poslanec Andrzej Markowiak, dřívější prezident Ratiboře.

Česko-polská spolupráce mezi partnerskými městy Opava a Ratiboř dostává nový impuls. Nový ratibořský prezident (totéž co primátor v ČR) Mirosław Lenk navštívil na začátku ledna roku 2007 Opavu a společně s vedením opavské radnice projednali prvotní vize a nápady, jak z další spolupráce měst vytěžit co nejvíce. Mirosława Lenka na návštěvě doprovázel polský poslanec Andrzej Markowiak, dřívější prezident Ratiboře.

Vedení opavské radnice a ratibořský prezident chtějí využít dobrých vztahů i v rámci nejrůznějších evropských dotací, které jsou oboustranně výhodné. (Z poslední doby šlo například o projekt spolupráce opavské a ratibořské městské policie.)

Na prvním lednovém setkání hovořili politici třeba o systému sběru komunálního odpadu, systému poplatků či třídění odpadu. Poláci ocenili dobré výsledky Opavy v třídění (Opava byla v loňském roce nejlépe třídícím městem v kraji) i to, že město snížilo poplatky za odvoz a bere na sebe větší díl výdajů.

Nový ratibořský prezident Mirosław Lenk má 46 let. v letech 1996-2002 působil na ratibořské radnici. Nejdříve jako šéf odboru pro vzdělávání, kulturu a sport, poté jako viceprezident města. Prezidentem Ratiboře se stal po loňských listopadových volbách v Polsku.