Opava se letos opět účastnila Stoličných dní v Liptovském Mikuláši

Upraveno: 05.03.2020
edná se společně s Mikulášskými trhy o a tradiční trhy pořádané každoročně v Liptovském Mikuláši. Právo pořádat trhy udělil městu již král Zikmund. Tato historická událost byla zmíněna i v rámci letošního kulturního programu.

Ve dnech 19.-21.6.2009 se v našem slovenském partnerském městě Liptovský Mikuláš konaly Stoličné dny. Jedná se společně s Mikulášskými trhy o a tradiční trhy pořádané každoročně v Liptovském Mikuláši. Právo pořádat trhy udělil městu již král Zikmund. Tato historická událost byla zmíněna i v rámci letošního kulturního programu.

Stoličných dní se mj. účastnili předseda Žilinského samosprávného kraje Ing. Juraj Blanár, vedoucí Kanceláře prezidenta SR prof. JUDr. Milan Čič, DrSc., Dr.h.c. a zástupci partnerských měst Opava, Kiskörös (Maďarsko), Zywiec (Polsko) Kemi (Finsko), Annecy (Francie) a slovenské Galanty.

Opavu na Stoličných dnech reprezentovala delegace města vedená náměstkem primátora Mgr. Jaroslavem Horákem. Kulturní části programu na náměstí a slavnostního průvodu se zúčastnil i opavský folklórní soubor Vrtek.

Obě města jednala o společných projektech v oblasti, kultury, sportu a cestovního ruchu. Aktuálně se řešilo především zapojení partnerského města Liptovský Mikuláš do festivalu Bezručova Opava 2009 a Sportovní den partnerských měst, který proběhne 9.9.2009 v Opavě. Byla projednávána i administrativa spojená se získanou dotací na společný projekt v oblasti cestovního ruchu.

Statutární město Opava jednalo o možné spolupráci v rámci festivalu Bezručova Opava 2010 i s maďarským městem Kiskỡrös. Mezi jeho nejslavnější rodáky se řadí Sándor Petőfi, maďarský revoluční básník 19. století.