Opava společně s Ratiboří vydala stolní kalendář na rok 2010

Upraveno: 05.03.2020
Téma kalendáře bylo příroda v mém městě. Žáci základních škol kreslily Opavu a Ratiboř. Vybraná díla byla zveřejněna na stránkách kalendáře, u obrázku bylo vždy uvedeno i jméno autora.

Již potřetí vydala partnerská města Opava a Ratiboř společný stolní kalendář. První z nich se věnoval kulturním a společenským akcím pořádaným v daném roce na Opavsku a na Ratibořsku. Druhý pak byl zaměřen na turistické atraktivity našeho česko-polského příhraničního regionu.

Letos byl celkový koncept opět odlišný. Téma kalendáře bylo příroda v mém městě. Žáci základních škol kreslily Opavu a Ratiboř. Vybraná díla byla zveřejněna na stránkách kalendáře, u obrázku bylo vždy uvedeno i jméno autora. Ti úplně nejlepší byly oceněni oběma městy.

Projekt byl spolufinancovaný Evropskou unií z programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko.