Opavské děti se zapojily do výstavy Země, voda, vzduch v Katovicích

Upraveno: 05.03.2020
Dne 20. dubna 2007 se opavské děti účastnily v polských Katovicích slavnostního vyhlášení výsledků výtvarné soutěže s názvem Země, voda, vzduch, která byla zaštítěna primátorem města Katovice Piotrem Uszokem a ředitelkou Městského domu kultury Koszutka Lidií Galeziowskou.

Dne 20. dubna 2007 se opavské děti účastnily v polských Katovicích slavnostního vyhlášení výsledků výtvarné soutěže s názvem Země, voda, vzduch, která byla zaštítěna primátorem města Katovice Piotrem Uszokem a ředitelkou Městského domu kultury Koszutka Lidií Galeziowskou.

Na slavnostní vyhlášení byli pozváni dva žáci ZŠ a MŠ Vrchní v Opavě, kteří byli mezi oceněnými a pět děvčat z TS Puls SVČ Opava, která na slavnostním vyhlášení vystupovala.

Pro děti a jejich doprovod byl připraven s velkou pečlivostí celodenní program, který začínal v 10.00 hodin přivítáním a občerstvením v MDK Koszutka v Katovicích. Zde se k české výpravě připojila ředitelka MDK Koszutka Lidia Galeziowska, tlumočnice a profesionální průvodkyně, která měla připravený odborný výklad k prohlídce města.

Během dopoledne děti shlédly několik objektů, které jsou využívány jako galerie po revitalizaci šachet, např. galerii Szyb Wilson či perličky zdejší architektury hornická sídliště Nikiszowiec a Giszowiec, která si do dnešní doby zachovávají ducha 20. let 19. století. Posledním místem dopolední prohlídky byla Slezská knihovna, která je jednou z nejmodernějších staveb svého druhu ve střední Evropě.

Po obědě se přesunuly do hvězdárny, kde jsme shlédly krátký program a prohlédly si park T. Kosciuska.

V 17.00 hodin proběhlo slavnostní předávání diplomů a čestných uznání, naši účastníci byli mezi oceněnými jak cenou, tak čestným uznáním.

Poté následoval kulturní program, ve kterém vystoupila i děvčata TS Puls při SVČ Opava. Jejich program byl také velice úspěšný. Děti dostaly pěkné upomínkové předměty a ceny. Po krátkém rozloučení a prohlídce Městského kulturního domu Koszutka se vydaly na zpáteční cestu.