Opavští studenti navštívili německé partnerské město Roth

Upraveno: 05.03.2020
V průběhu roku 2006 se začaly rozvíjet partnerské vztahy mezi Obchodní akademií Opava a německou školou Staatliche Realschule Roth. Na podzim 2006 se uskutečnila první návštěva čtrnácti německých studentů v českých rodinách na Opavsku.

V průběhu roku 2006 se začaly rozvíjet partnerské vztahy mezi Obchodní akademií Opava a německou školou Staatliche Realschule Roth. Na podzim 2006 se uskutečnila první návštěva čtrnácti německých studentů v českých rodinách na Opavsku. Brzy nato, 15.5.2007, vyjela česká strana obohatit své jazykové dovednosti ke svým „náhradním rodinám“.

Při příjezdu do Rothu se nás ujali naši němečtí kamarádi, s nimiž každý odjel do jejich domova. Další den byla pro nás připravena prohlídka školy a poznání průběhu jejich výuky. Jelikož ne všichni žáci bydleli přímo v Rothu, prohlédli jsme si město Roth, jehož dominantou je zámek Ratiboř. Posléze jsme byli pozváni magistrátem města Roth do italské pizzerie. S plnými žaludky jsme se vydali všechny kalorie spálit na místní disko, kde jsme mohli také uplatnit své pěvecké dovednosti prostřednictvím karaoke.

Ve čtvrtek byl svátek Christi Himmelfahrt/Vatertag, díky němu jsme si mohli přispat. Odpoledne jsme měli přichystaný výlet do nedalekého města Norimberk. Zde jsme mohli shlédnout Spielzeugmuseum, jedinečné muzeum ucelených sbírek hraček z celého světa. Celá prohlídka byla velmi zajímavá. Nejstarší exponáty pocházely již z 16. stol. V městě Norimberk se dále nachází velké multikino, v jehož prostorách je spousta restaurací a kaváren.

Poslední den nás přivítal místní starosta pan Richard Erdmann, který nás seznámil s dějinami města Roth. Obdrželi jsme také pozvání na večerní slavnost, ale z důvodu bohatého programu v podání projížďky na lodi po jezeře Grosser Brombachsee, nákupech v Norimberku a pozdější večeři s možností zahrát si kuželky, jsme museli odmítnout. Poté jsme odjeli do Rothu, kde jsme i tento večer strávili společně v příjemné hospůdce.

V sobotu ráno 19. 5. 2007 jsme se opět setkali před školou, odkud jsme vyjeli vstříc svým domovům.

Byla to velmi dobrá zkušenost, která nás obohatila o zbavení ostýchavosti mluvit v cizí řeči, o nové zážitky, přátele a o poznání života v jiné zemi.

Věříme, že tyto partnerské vztahy budou pokračovat i nadále. Tímto také děkujeme a vděčíme za tak jedinečnou příležitost především naší paní profesorce Kristině Nábělkové a její kolegyni z Rothu paní Utě Pfister-Stolzer.

Text: Simona L. a Adéla J., žákyně III. ročníku OA Opava