Opavu navštívil slovinský velvyslanec

Upraveno: 05.03.2020
Letošní ročník Bezručovy Opavy poctil svou návštěvou velvyslanec Slovinska v České republice. Nebylo tomu tak poprvé, v roce 2004 v Opavě při příležitosti oslav 780 let města Opavy v našem městě krátce pobýval jeho předchůdce.

Letošní ročník Bezručovy Opavy poctil svou návštěvou velvyslanec Slovinska v České republice. Nebylo tomu tak poprvé, v roce 2004 v Opavě při příležitosti oslav 780 let města Opavy v našem městě krátce pobýval jeho předchůdce.

V úterý 8.9.2009 J.E.p. Franc But, velvyslanec Slovinska v ČR, navštívil Opavu v souvislosti s 52. ročníkem festivalu Bezručova Opava. Aktivně se účastnil vernisáže výstavy Dalibora Gregora „Ušlechtilost koní“, která byla významně zaměřena na Lipicány. Tento kůň, který je v očích veřejnosti spojen především s vídeňským císařským dvorem, patří mezi nejstarší kulturní plemena koní chovaná v Evropě. Jejich původ je spojen s hřebčínem v obci Lipice na území dnešního Slovinska.

Pan velvyslanec zahájil zmíněnou výstavu a ve své slavnostní řeči hovořil o Lipicánech, jejich významu a historii. Rovněž se zapojil do charitativní dražby ve prospěch dětí s kombinovaným postižením z denního stacionáře Mraveneček Charity Opava.

Mimo účasti na výstavě pan velvyslanec navštívil také radnici, kde se setkal s vedením města.