Opavu navštívili členové „Společnosti japonsko-českého přátelství“

Upraveno: 05.03.2020
Ve dnech 25.-26.5.2009 navštívilo Opavu 11 Japonců ze Společnosti japonsko-českého přátelství v čele s předsedkyní společnosti paní Ohtakou.

Ve dnech 25.-26.5.2009 navštívilo Opavu 11 Japonců ze Společnosti japonsko-českého přátelství v čele s předsedkyní společnosti paní Ohtakou. Paní Setsuko Ohtaka je manželkou bývalého japonského velvyslance v ČR a velmi vlivnou osobou v japonsko-českých vztazích s úzkými kontakty na významné činitele v diplomatických, ekonomických i kulturních kruzích včetně všech současných i dřívějších japonských i českých velvyslanců.

Během svého pobytu v ČR navštívili japonští hosté kromě Opavy také Prahu, Liberec, Smetanovu Litomyšl, Janáčkovy Hukvaldy a Freudův Příbor.

Jako tlumočník je v Opavě doprovázel prof. Holub z Karlovy univerzity, dále pak manželé Masako Nakajima a Jan Snítil, kteří se dlouhodobě významně angažují v opavsko-japonské spolupráci.

V úterý podvečer proběhla společná večeře se zástupci města, zúčastnili se ji náměstek primátora Mgr. Jaroslav Horák a Ing. Daniela Nováková, vedoucí kanceláře primátora.