Pěšky i na kole po Opavsku i Ratibořsku - turistický průvodce

Upraveno: 05.03.2020
Právě vychází turistický a cykloturistický průvodce zaměřený na Opavsko a na Ratibořsko. Cílem projektu bylo vytvoření komplexního průvodce popisujícího turistické zajímavosti nacházející se na Opavsku a Ratibořsku, včetně uvedení turistických stezek a cyklotras.

Tento projekt je financován z programu INTERREG IIIA Evropské unie.

Právě vychází turistický a cykloturistický průvodce zaměřený na Opavsko a na Ratibořsko. Cílem projektu bylo vytvoření komplexního průvodce popisujícího turistické zajímavosti nacházející se na Opavsku a Ratibořsku, včetně uvedení turistických stezek a cyklotras. Průvodce je doplněn oboustrannou mapou, na jedné straně mapy je území české části Euroregionu Silesia, na druhé polská část s městem Ratiboř. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Průvodce má 80 stran, každá verze je ve 2 jazykových mutacích; česko-polská a anglicko-německá. Česko-polská verze průvodce vychází v nákladu 7000 ks, německo-anglická 3000 ks. Legendy k mapám jsou čtyřjazyčné.

Práce na projektu byly zahájeny v březnu roku 2006 a ukončeny v únoru 2007. Informace o turistických zajímavostech stejně jako mapa byla připravována každým z partnerů samostatně pro své zájmové území. Polský partner město Ratiboř následně zajistil překlady všech textů, zatímco město Opava zabezpečilo grafickou podobu kompletu a tisk. Na pracovních schůzkách s polským partnerem, dodavateli mapových podkladů i zpracovateli byly dohodnuty základní parametry pro mapu i průvodce.

Tento turistický průvodce je k dispozici v Městském informační centru v Opavě.