Pěšky i na kole po Opavsku i Ratibořsku - turistický průvodce

Upraveno: 05.03.2020
Cílem projektu Pěšky i na kole po Opavsku a Ratibořsku je propagovat území Euroregionu Silesia s jeho historickými i kulturními zajímavostmi a přírodními krásami a přilákat sem domácí i zahraniční turisty. Výstupem projektu bude čtyřjazyčný turistický průvodce popisujícího zdejší turistické zajímavosti a turistické trasy pro pěší i cyklisty.

Cílem projektu Pěšky i na kole po Opavsku a Ratibořsku je propagovat území Euroregionu Silesia s jeho historickými i kulturními zajímavostmi a přírodními krásami a přilákat sem domácí i zahraniční turisty. Výstupem projektu bude čtyřjazyčný turistický průvodce popisujícího zdejší turistické zajímavosti a turistické trasy pro pěší i cyklisty. Součástí průvodce bude také oboustranná mapa, zobrazující českou a polskou část regionu. Průvodce bude mít 80 stran, všechny texty budou ve 4 jazykových mutacích; česky, polsky, anglicky a německy, stejně jako legendy k mapám.

Tento komplet v praktickém plastovém obalu bude připraven pro turisty v příští turistické sezóně v Městských informačních centrech v Opavě a Ratiboři i dalších informačních centrech regionu.

Projekt „Pěšky i na kole po Opavsku a Ratibořsku“ je realizován díky finanční podpoře Evropské unie. Partnerská města Opava a Ratiboř získala grant z Fondu mikroprojektů programové iniciativy Evropské unie INTEREG III A Česká republika - Polsko.

Práce na projektu byly zahájeny v březnu roku 2006 a ukončení je plánováno v únoru 2007. Informace o turistických zajímavostech stejně jako mapa je připravována každým z partnerů samostatně pro své zájmové území. Polský partner město Ratiboř následně zajistí překlady všech textů, zatímco město Opava se postará o grafickou podobu kompletu a tisk.

V současné době je již na základě poptávkového řízení vybráno grafické studio, které zpracuje grafickou podobu a tisk připravovaného kompletu turistických materiálů. Na pracovních schůzkách s polským partnerem, dodavateli mapových podkladů i zpracovateli byly dohodnuty základní parametry pro mapu i průvodce.