Po dvou letech byl úspěšně ukončen mezinárodní projekt v oblasti prevence recidivy

Upraveno: 05.03.2020
Podzim byl v rámci spolupráce v oblasti prevence recidivy velmi rušný, po dvou letech byla uzavřena spolupráce v rámci mezinárodního projektu, do kterého se zapojili partneři z šesti států Evropské unie.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Podzim byl v rámci spolupráce v oblasti prevence recidivy velmi rušný, po dvou letech byla uzavřena spolupráce v rámci mezinárodního projektu, do kterého se zapojili partneři z šesti států Evropské unie.

Jedním z výstupů projektu jsou tři pilotní projekty, které podle dohody zpracovala města Opava, Le Havre (Francie) a Brasov (Rumunsko).

Opavský pilotní projekt, který byl připravován v rámci místní pracovní skupiny, zahrnuje společné memorandum, strategie v oblasti prevence recidivy a cestovní mapy klienta. Jak je uvedeno v těchto dokumentech, spolupráce místní pracovní skupiny bude nadále pokračovat a budou hledány nástroje k řešní klíčových problémů v oblasti prevence recidivy.

Dalším výstupem spolupráce je příručka „best practises“, která vyšla v nákladu 2 000 ks v anglickém a francouzském jazyce.