Prázdninový malířský plenér „Bez hranic II“ v partnerském městě Ratiboř

Upraveno: 05.03.2020
Město Ratiboř ve spolupráci s Evropskou unií – fondem rozvoje regionální a přeshraniční spolupráce pořádají malířský plenér pro 7 českých a 7 polských výtvarníků, který se uskuteční od 28. srpna do 6. září 2009 v Ratiboři a jeho okolí a jeho součástí budou také dvě podzimní výstavy v muzeu města Ratiboře a v Opavě.

Pozor! Změna! Doba trvání plenéru: 24. 8. – 6. 9. 2009. Možnost přihlášek do 31. 7. 2009.

Město Ratiboř ve spolupráci s Evropskou unií – fondem rozvoje regionální a přeshraniční spolupráce pořádají malířský plenér pro 7 českých a 7 polských výtvarníků, který se uskuteční od 28. srpna do 6. září 2009 v Ratiboři a jeho okolí a jeho součástí budou také dvě podzimní výstavy v muzeu města Ratiboře a v Opavě. Pořadatelé mají zájem především o účast zkušených opavských výtvarníků, kteří mají za sebou již řadu samostatných nebo skupinových výstav a chtějí také navázat kulturní a uměleckou spolupráci se svými polskými kolegy. Pořadatelé hradí veškeré náklady na ubytování, stravování i výtvarný materiál. Podobnosti o organizaci a pravidlech plenéru se dozvíte u Mgr. Petra Rotrekla – dramaturga kulturních akcí města. Kontakt: e-mail: petr.rotrekl@opava-city.cz , tel. 553 756 306, mobil: 604 229 363. Uzávěrka přihlášek je 31. 7. 2009.

Město Ratiboř vyhlašuje nábor výtvarných umělců z oblasti Euroregionu Silesia na účastníky malířského plenéru s názvem „BEZ HRANIC II.“.

(Euroregion Silesia na polské straně zahrnuje okresy: głubczycký, wodzisławský bez obce Godów, rybnický, raciborský městské okresy Rybnik a Żory; na české straně okresy: Opava, Nový Jičín a Ostrava)

Přihlášky k účasti na plenéru spolu s biografickou zprávou umělce se budou přijímat do 31. 7. 2009 na magistrátu města Opavy, Mgr. Petr Rotrekl, tel. 553 756 306, e-mail: petr.rotrekl@opava-city.cz

Projekt s registračním číslem PL.3.22/3.3.04/09.00919 s názvem: Výtvarný plenér „Bez hranic II.“ je spolufinancován z 85 % z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje a do 10 % z prostředků státního rozpočtu „Překračujeme hranice“

ŘÁD VÝTVARNÉHO PLENÉRU „BEZ HRANIC II.“

POŘADATEL:

 • Město Ratiboř

MÍSTO A DOBA TRVÁNÍ PLENÉRU:

 • Ratiboř – kemp OBORA, ul. Markowicka 1, od 28. 08. – 06. 09. 2009.

CÍLE PLENÉRU:

 • Cílem plenéru, kterého s zúčastní 14 výtvarných umělců – 7 Poláků a 7 Čechů, je rozvíjení tvůrčí představivosti, výměna uměleckých a technických zkušeností, snaha získat malířská díla inspirovaná ratibořskou přírodou, památkami a architekturou; možnost konfrontace tvůrčích postojů a dílen, integrace tvůrcích kruhů, rozvoj kultury, propagace myšlenky tolerance a kulturního pluralismu, společenská integrace polsko-českého pohraničního teritoria, převedení současnému příjemci vzájemného pronikání kultur obou regionů. Setkání individualit s různými uměleckými kořeny bude navádět reflexi o mezích umění. Takto je třeba také interpretovat heslo plenéru BEZ HRANIC II.

ZÁVAZKY POŘADATELE:

 • zajištění účastníkům plenéru výtvarných materiálů (2 podklady s rozměry 70x60 cm a 50x70 cm, sada olejových barev, terpentýn, lněný olej, skicák, sada malých pastelů),
 • zajištění noclehů v kempových domcích; po dvě osoby w domku,
 • zajištění celodenní stravy,
 • uspořádání jednodenního výletu do lokalit: Rudy, Gródczanki, Łubowice za účelem seznámení účastníků plenéru s památkami nacházejícími se v okolí Ratiboře,
 • vydání publikace po plenéru,
 • uspořádání pracovní výstavy na ukončení plenéru a výstavy plenérových děl v Muzeu v Ratiboři.

POVINNOSTI ÚČASTNÍKA PLENÉRU:

 • potvrzení přijetí pozvánky k účasti na plenéru do 31. července t.r. na adresu odbor vzdělávání, kultury a sportu Úřadu města 47-400 Racibórz, ul. St. Batorego 6,
 • trvalá účast na všech plenérových pracích a dodržování pokynů komisaře plenéru a dodržování řádu zařízení, ve které se plenér koná,
 • zhotovení a ponechání dvou prací na napínacích rámech dodaných pořadatelem,
 • ponechání biografické poznámky a fotografie autora do katalogu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

 • účastníci plenéru přejedou na plenér na vlastní náklady,
 • účastníci plenéru musejí mít platné pojištění,
 • pořadatelé si vyhrazují výhradní právo k tomuto řádu a výběru účastníků plenéru.

KOMISAŘ PLENÉRU:

 • výt. umělec Marian Zawisła – Muzeum v Ratiboři.

Bližší informace