Projekt spolupráce městských policií z partnerských měst Opava a Ratiboř proběhl úspěšně

Upraveno: 05.03.2020
Projekt spolupráce městských policií z partnerských měst Opava a Ratiboř byl spolufinancován Evropskou unií. Byl zahájen v září roku 2006 a dle plánovaného časového harmonogramu ukončen na konci května roku 2007.

Tento projekt je financován z programu INTERREG IIIA Evropské unie.

Projekt spolupráce městských policií z partnerských měst Opava a Ratiboř byl spolufinancován Evropskou unií. Byl zahájen v září roku 2006 a dle plánovaného časového harmonogramu ukončen na konci května roku 2007.

Mezi hlavní cíle projektu patřilo sjednocení postupů při zákrocích proti agresivním jedincům a použití donucovacích prostředků, výměna zkušeností s uplatňováním zákonného rámce práce obou policií a jazyková průprava formou společných jednání bez tlumočníků. Projekt měl několik etap, v rámci projektu docházelo k společné výměně zkušeností v rámci dílčích činností městských policií. Jednalo se např. o společný výcvik v sebeobraně, společné česko-polské hlídky strážníků městských policií v Ratiboři a v Opavě, soutěže ve střelbě ze služební zbraně, ale i společný turnaj uniformovaných složek v minikopané.

Již dnes můžeme projekt vyhodnotit jako úspěšný a předpokládáme, že spolupráce městských policií z měst Opava a Ratiboř se bude nadále rozvíjet.