Spolupráce městských policií Opavy a Ratiboře

Upraveno: 05.03.2020
Za finančního přispění z fondů Evropské Unie (Interreg IIIA ČR - Polsko) probíhá projekt s názvem „Opava a Ratiboř – spolupráce městských policií“. Projekt obsahuje několik dílčích aktivit, které probíhají v období září 2006 až květen 2007.

Za finančního přispění z fondů Evropské Unie (Interreg IIIA ČR - Polsko) probíhá projekt s názvem „Opava a Ratiboř – spolupráce městských policií“. Projekt obsahuje několik dílčích aktivit, které probíhají v období září 2006 až květen 2007.

Hlavními aktivitami jsou společný výcvik sebeobrany, kurz první pomoci a společné hlídky, o kterých jsme se zmiňovali v předchozím čísle Hlásky. Realizace projektu přinese efekt nejen samotným strážníkům, ale i občanům obou měst. Například po Opavě se tak budou pohybovat strážníci vyškolení v první pomoci, kteří budou mít k dispozici vybavení pro prvotní zásah při záchraně lidského života. Také zmíněné vybavení je spolufinancováno ze zdrojů EU.