V Paříži proběhlo další pracovní setkání v rámci projektu Prevence recidivy

Upraveno: 05.03.2020
Tímto setkáním byla ukončena přípravná fáze projektu. Paralelně se studijními návštěvami probíhal a probíhá celoevropský průzkum zaměřený na nejlepší praktiky v oblasti prevence recidivy. V následujícím roce budou tyto nejlepší praktiky aplikovány ve městech Brasov (Rumunsko), Le Havre (Francie) a v Opavě.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Hlavní jednání a exkurze proběhly 3. a 4.července. 3. července 2008 proběhly zejména jednotlivé prezentace pozvaných hostů a případně i diskuse na daná témata. Jednotlivé subjekty a iniciativy se zaměřují zejména na mladé lidi, kteří mají problém se zákonem a již se nachází ve vězení nebo v jiném nápravném zařízení. Obecně lze říci, že aktivity jsou následující:

• snaha pomoci mladým lidem se vzděláváním v rámci jejich pobytu ve vězení (výuka francouzštiny a další vzdělávání v různých i technických oborech).

• konkrétní snaha o resocializaci těch, kteří mají v dohledné době vězení opustit (zajištění pracovního poměru a ucházejícího bydlení, zajištění průběžné péče a případně i kontroly)

• vštěpování normálních životních návyků, jelikož většina z mladých lidí ve vězení pochází z disfunkčních rodin (vstávání do práce, plnění pracovních povinností apod.)

4.červenec 2008 byl dnem exkurzí. Proběhla návštěva věznice pro mladistvé (ve Francii jde o detenční zařízení pro mladé). Mladí lidé jsou zde vzděláváni, vedeni k týmovým sportům a za dobré chování mohou tito mladí lidé získat určité benefity (sledování televize, návštěvu herny apod.). Starají se o ně běžní strážní, ale i učitelé a lékaři, kteří obvykle působí ve věznici pouze na poloviční úvazek, aby sami neztratili kontakt s okolním světem.

Dalším navštíveným zařízením bylo centrum na okraji Paříže – šlo o denní otevřené zařízení, kam dochází mladí lidé propuštění z věznic a v místních dílnách se učí různým řemeslům. Pobývají zde celý den a poté se vracejí ke svým rodinám. Dále je zde umístěno celodenní uzavřené zařízení, ve kterém se nachází pachatelé těžších kriminálních činů. Tito lidé zde zůstávají pořád (i v noci) – vzdělávají se, chodí na povinné schůzky s lékaři, psychology a psychiatry a provádí další činnosti, které je mají vrátit do společnosti. Tak se učí běžným činnostem.

Celkově lze konstatovat, že péče o mladé lidi ve francouzských vězeních je propracovaná s cílenou snahou jejich účinné nápravy. Je zajímavé porovnat tuto praxi s praxí prováděnou v ČR, potažmo i v Opavě.

Tímto setkáním byla ukončena přípravná fáze projektu. Paralelně se studijními návštěvami probíhal a probíhá celoevropský průzkum zaměřený na nejlepší praktiky v oblasti prevence recidivy. V následujícím roce budou tyto nejlepší praktiky aplikovány ve městech Brasov (Rumunsko), Le Havre (Francie) a v Opavě.