Roth (Německo)

Rozloha měst : 96,26 km2

Počet obyvatel: 26 446

Poloha města: Díky velmi výhodné poloze asi 25 km jižně od Norimberku a velmi dobré infrastruktuře je Roth významným místem obchodu, služeb a průmyslové výroby.

Základní informace o městě: První historicky doložená zmínka o dnešním okresním městě pochází z roku 1060. V tomto roce vysvětil biskup Gundekar II. von Eichstätt kostel na území dnešního Rothu na „Rote“. Městská práva získal Roth v roce 1361. Dlouho předtím, než město začalo hrát významnou roli v hospodářské oblasti, bylo známo daleko za hranicemi oblasti Franky jako uznávané azylové místo. Zde nacházeli útočiště všichni lidé, kteří přišli neúmyslně do konfliktu s platným právem. Tyto nevinné, pronásledované osoby měly až do konce 18. století v Rothu jistotu azylu, ze kterého pak mohly podat vysvětlení týkající se jejich záležitosti. Markrabě Jiří Zbožný z Ansbachu (Georg der Fromme von Ansbach) zahájil roku 1535 v jihozápadní části města stavbu zámku Ratibor, který sloužil jako lovecký zámeček a zároveň jako sídlo „vrchního úřadu“, tj. správy markrabství. „Období markrabství“ a především 18. století zanechalo ve městě mnoho architektonických památek, například městský evangelický kostel, městské hradby, zámek Seckendorf a kašnu na náměstí.  1. července 1972 byl městu Roth udělen statut okresního města.

V dnešní době se Roth ohlíží do minulosti, kdy byl znám jako malé městečko v Bavorsku s dlouholetou tradicí hospodářského regionu. Leonská řemesla, tedy výroba jemných nití a jejich další zpracování na přízi, lemovku a nebo také např. na vánoční ozdoby, je ještě v dnešní době ve městě prezentována významnými firmami. Od roku 1898 byla v Rothu rozvíjena výroba izolovaných drátů, důležitého milníku při elektrifikaci naší společnosti. Dnešní doba si žádá moderní, vysoce rozvinuté technologie. Mezi ty patří například skleněná vlákna zajišťující moderní komunikační nároky firem. K nejvýznamnějším firmám ve městě patří Leonische Drahtwerke, Bayka, dále podnik působící v oblasti silnoproudových kabelů a také výrobce dietních a farmaceutických produktů, firma Nutrichem.

Mezi důležité úkoly Rothu patří podpora domácího průmyslu a stejně tak posílení ekonomiky v centru města, například nákupních zón. Z těchto důvodů založilo město společně se stejnojmenným okresem a Spořitelnou Roth společnost „Podnikatelský závod okresu Roth, s. r. o. (Unternehmenfabrik Landkreis Roth GmbH), který představuje kontaktní místo pro podnikání.

Roth nabízí návštěvníkům regionu rozmanitou nabídku možností pro volný čas. Najdou zde turistické i cyklistické stezky, mnoho příležitostí pro vodní sporty, tři muzea, rozličné mlýny a také uměle vytvořené jezero Rothsee či nově vybudované koupaliště, které je umístěné přímo v srdci města. Kromě toho je Roth centrem kultury a triatlonu. Ke sportům, které jsou zde provozovány na vysoké úrovni, patří také volejbal, lehká atletika, tenis, házená, fotbal, kuželky a mnoho dalších.  V roce 2003 se ve městě konala zahradní výstava s názvem „Příroda v Rothu“ (Natur in Roth), která město trvale obohatila o pěší a cyklistickou stezku zajišťující spojení do centra města, most Pilonanhängebrücke, který slouží jako vstup do parku Stieberpark, dále o výstaviště Lohbeete na okraji městského parku či o malou zahrádku.

Do města Roth se dostanete přes dálnice A6, A9 a B2. Letiště v Norimberku je vzdáleno jen 30 km. Rovněž je možné se napojit na hlavní železniční tah – železnici Norimberk – Mnichov. Po vybudování rychlodráhy Roth – Norimberk bude město ještě lépe začleněno do hospodářské infrastruktury Norimberku. Dobrý dopravní systém ve městě je doplňován vodním kanálem Rýn – Mohan, který je využíván jak průmyslem, tak i pro osobní dopravu.

Oficiální stránky Rothu

Kontakty:

Kontakt na městský úřad:
Stadt Roth

Kirchplatz 4
91154 Roth
Německo
Tel.: +49 9171 848-0
e-mail: info@stadt-roth.de

Kontakt na Odbor Městského úřadu Roth odpovědný za zahraniční vztahy:
Stadt Roth - Hauptamt
Kirchplatz 4
91154 Roth 
Tel.: +49 9171 848-112
e-mail: hauptamt@stadt-roth.de

Kontakt na městské informační centrum:
Tourist-Information
Hauptstr. 1 
91154 Roth
Tel.: 0049 9171 848-513
Fax: 0049 9171 848-519
e-mail: tourismus@stadt-roth.de

Unternehmerfabrik: 
Unternehmerfabrik
Städtlerstraße 13
91154 Roth
Tel.: 0049 9171 853830
Fax: 0049 9171 853832
e-mail: scheuerlein@unternehmerfabrik.de