Blíží se zákaz používání starých kotlů

Upraveno: 29.04.2024
Ilustrační obrázek

Není žádným tajemstvím, že od 1. 9. bude zakázáno v objektech určených k bydlení provozovat kotle na pevná paliva, které nesplňují minimálně 3. třídu dle normy ČSN EN 303-5. V podnikatelských provozovnách a u právnických osob platí tento zákaz již od roku 2022. Rovněž upozorňujeme, že dotace na nové kotle mohou být poskytovány pouze do konce letošního srpna. Poté se již bude jednat o nezákonný stav, který lze již pouze sankcionovat, ale nelze nápravu řešit pomocí dotací.

Za provoz nevyhovujícího kotle hrozí pokuta až 50 tisíc korun, kterou lze ukládat opakovaně. Třídu kotle je možné zjistit ze štítku kotle nebo z návodu k použití, případně ji sdělí pracovník, který u vás provádí pravidelnou kontrolu technického stavu a provozu kotle (1x za 3 roky). Připomínáme ještě, že tyto kontroly jsou povinné i pro majitele nových kotlů.