Nový sběrný dvůr vyroste v Kylešovicích

Upraveno: 26.02.2024
Ilustrační obrázek

Dvě významné investiční akce zahájilo město Opava v prvních týdnech roku. Vedle rekonstrukce kulturní památky Městského domu kultury Petra Bezruče je to zahájení stavby potřebného moderního sběrného dvora v Kylešovicích.

Kylešovický sběrný dvůr vyroste v místě zvaném Na Šlofárně, které přiléhá k Hlavní ulici v průmyslové části ve směru na Komárov. Celá realizace zahrnuje vybudování nové haly včetně místnosti pro obsluhu, zpevněných ploch, oplocení, komplexního osvětlení a technické a dopravní infrastruktury tak, aby areál mohl poskytovat potřebné služby. „Součástí sběrného dvora bude také dvanáctimetrová váha, která umožní převážení nejen běžných nákladních automobilů, ale i celé soupravy,“ zdůraznil opavský radní Petr Popadinec s tím, že původně se uvažovalo jen o váze v délce devět metrů. Vše by mělo být hotovo v listopadu tohoto roku a za stavbu město zaplatí necelých 28 milionů korun. Město si už s předstihem požádalo o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021–2027, která by měla pokrýt 85 % stavebních nákladů.

Rovněž se městu podařilo také odkoupit pozemky sousedící s plánovaným sběrným dvorem, a tak původní plochu 7 400 m² rozšířit o dalších 3 830 m². Tím získalo prostor pro doplnění celé stavby o další potřebné zázemí a skládku velkoobjemových odpadů. „Bude se jednat o moderní provoz na třídění a likvidaci odpadů, který ale bude určený občanům Opavy. Rozhodně neuvažujeme o tom, že by se stal skládkou pro firmy a jejich odpady,“ upozornil ještě radní Popadinec.

Dnes provozují Technické služby Opavy tři sběrné dvory, které každoročně město dotuje cca 14 miliony Kč. Také tady se zaměřuje pozornost vedení města, které hledá inspiraci a možnosti, jak činnost stávajících sběrných dvorů více zefektivnit.     

 

Martin Kůs
tiskové oddělení