Podzimní úklid začíná šestého listopadu

Upraveno: 27.11.2023
Ilustrační obrázek

Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy vyhlašuje podzimní úklid města. Letos se uskuteční ve dnech 6. až 10. a 13. a 14. listopadu. V těchto dnech budou na vytipovaná místa v Opavě přistaveny kontejnery, do kterých mohou občané odložit odpady z úklidu zelených ploch a prostranství kolem domů. Jedná se o suché listí, větve, trávu, plevel, shrabky, zeminu a jiný biologicky rozložitelný odpad. Další odpady, jakými jsou například kusový, objemný, stavební, případně nebezpečný jako ledničky, televizory, pneumatiky, autobaterie, obaly od olejů a nátěrových hmot, mohou bezplatně odevzdat do sběrných dvorů v opavských ulicích Přemyslovců (Jaktař), Bílovecká (Kylešovice) a Hálkova (Kateřinky).

Kontejnery budou na místech, která jsou uvedena v následujícím seznamu, přistaveny vždy od 14 hodin a odvezeny téhož dne v 18 hodin.

„Apelujeme na občany města, aby do kontejnerů odkládali skutečně jen to, co tam patří. Jedná se o podzimní úklid pozemků v okolí domů, ulicích na veřejných prostranstvích, opravdu tam tedy nepatří velkoobjemový odpad nebo třeba stavební suť. Věřím, že lidé využijí této možnosti a respektováním těchto zásad přispějí ke zdárnému průběhu podzimního úklidu,“ uvedla Markéta Drešlová, referentka odboru životního prostředí opavského magistrátu.

V případě nepříznivého počasí bude podzimní úklid přerušen a po zlepšení klimatických podmínek bude navážení kontejnerů pokračovat. Konkrétní informace poskytne Markéta Drešlová na telefonu: 553 756 877.

HARMONOGRAM pro rozmístění velkoobjemových kontejnerů ve městě:

6. listopadu

Jateční: dvůr u č. 8 – umístění do zeleně

Jiráskova: zelená plocha mezi byt. domem č. 3–7 u garáží

Kylešovská: odstavná plocha naproti domu č. 51 – umístění do zeleně

7. listopadu

Ochranova: v parčíku

YWCA: zpevněná plocha – u kaštanu

Slámova: u opěrné zdi

8. listopadu

Nám. J. Adamsonové: zelená plocha u vjezdu do Slezské univerzity

Palackého: zelená plocha naproti byt. domu Palackého č. 7

9. listopadu

Horovo náměstí: v parčíku

Stará silnice: Stará silnice u domu č. 52

Šeděnkova: parkoviště u prodejny Barum

10. listopadu

Slavkovská: zelená plocha naproti rodinného Domu Pavlovského 3

Žižkova: křižovatka s ul. Nadační

nám. Svaté Trojice: zelená plocha v parkovišti

13. listopadu

Válečkova: zelená plocha – křižovatka s ul. U Lučního mlýna

Jurečkova: zelená plocha u kotelny u stromu

Zahradní: zelená plocha v parčíku naproti domu Tyršova č. 51–53

14. listopadu

Boženy Němcové: zelená plocha u kontejnerového stání

Gudrichova: zelená plocha u Sběrných surovin

Bílovecká: plocha před SÚS

U Hřbitova: zpevněná plocha za hřbitovní zdí