Ptačí chřipka – aktuální informace

 

 

 

Aktuality k současné situaci ptačí chřipky

 

8. 3. 2021
V průběhu víkendu byla potvrzena dvě nová ohniska ptačí chřipky subtypu H5N8 v malochovech drůbeže ve dvou krajích ČR. Počet letošních ohnisek této nákazy v chovech v ČR tak vzrostl na deset. První nové ohnisko se nachází v malochovu drůbeže v obci Velké Hoštice na Opavsku v Moravskoslezském kraji. Chovatel nahlásil krajské veterinární správě úhyn zhruba poloviny z více než stovky kusů drůbeže (slepic, kohoutů, kuřat a pekingských kachen). Úřední veterinární lékaři SVS odebrali na místě vzorky a zaslali je k vyšetření do Národní referenční laboratoře pro ptačí chřipku ve Státním veterinárním ústavě Praha. Ta potvrdila ptačí chřipku subtypu H5N8. V neděli 7. 3. 2021 byly usmrceny zbývající kusy drůbeže.
Druhé ohnisko se nachází v malochovu slepic a hus v obci Březno u Mladé Boleslavi ve Středočeském kraji. Chovatel nahlásil postupné hynutí chované drůbeže. Laboratoř potvrdila u uhynulých kusů rovněž virus ptačí chřipky subtypu H5N8. Do 8. 3. 2021 uhynulo 21 z 22 kusů drůbeže. Poslední kus byl utracen.
Stejně jako v předchozích případech i okolo nových ohnisek bude vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření.

3. 3. 2021
Virus ptačí chřipky byl potvrzen u volně žijících vodních ptáků na pěti různých místech České republiky. Ve čtyřech případech se jedná o subtyp H5N8, který byl detekován u kachen divokých na Paseckém potoce ve Zlíně, dále pak u labutí na Jesenicku v Olomouckém kraji, v Praze na Císařské louce a v Žatci v Ústeckém kraji  V jednom případě byl u nalezené uhynulé labutě zjištěn subtyp H5N5, konkrétně v Kvasicích na Kroměřížsku. Více informací k jednotlivým případům naleznete v příslušné rubrice na webu SVS.

1. 3. 2021
V České republice bylo potvrzeno osmé ohnisko ptačí chřipky, které se nachází v malochovu drůbeže v obci Hněvnice v Plzeňském kraji. Chovatel nahlásil úhyn šesti slepic z celkového počtu 51 kusů drůbeže. Veterinární inspektoři Státní veterinární správy na místě zahájili šetření, odebrali vzorky uhynulé drůbeže a zaslali je k vyšetření Státnímu veterinárnímu ústavu Praha. Laboratoř potvrdila u uhynulé drůbeže vysoce patogenní ptačí chřipku subtypu H5N8. Zbývajících 45 kusů drůbeže v malochovu (slepice, kachny) bylo v souladu s legislativou utraceno. Stejně jako v předchozích případech bylo vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech byla vyhlášena mimořádná veterinární opatření. V jejich rámci bude zejména omezen pohyb drůbeže do a z pásem a budou provedeny soupisy chovů drůbeže.

 

 

Související odkazy