TERMÍN SČÍTÁNÍ ZVĚŘE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI V ROCE 2021

Upraveno: 19.02.2021

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy myslivosti, stanovil termín sčítání zvěře ve všech honitbách na území Moravskoslezského kraje na den 27. 2. 2021. Uživatel honitby je povinen každoročně provést v termínu stanoveném orgánem státní správy myslivosti sčítání zvěře v honitbě a do 5 dnů (do 4. 3. 2021) výsledek písemně oznámit orgánu státní správy myslivosti, kterým je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Ke stažení