Významné krajinné prvky

Významné krajinné prvky:

  • utváří typický vzhled krajiny,
  • přispívají k její estetické hodnotě,
  • přispívají k udržení její ekologické stability.

Více informací  o významných krajinných prvcích naleznete na webových stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny.

Na Opavsku je v současnosti vyhlášeno 41 významných krajinných prvků. Jejich umístění najdete na živé mapě.

Přehled registrovaných významných krajinných prvků na území města Opavy

Tři lípy (Kateřinky u Opavy)

ČÍSLO VKP: 1.1
DOTČENÉ PARCELY: 2336/2
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ: Jedná se o tři statné a zdravé lípy poblíž cesty, které tvoří výraznou krajinnou dominantu 

 

Nad Zíkovou loukou (Suché Lazce)

ČÍSLO VKP: 2.4
DOTČENÉ PARCELY: 743
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ: Jedná se o nově vysazenou zeleň (dub, lípa, jabloň, ořech, kaštan, rybíz, šípky), ekostabilizační prvek

 

Lipová alej Na Pískovně (Suché Lazce)

ČÍSLO VKP: 2.3
DOTČENÉ PARCELY: 741/1
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ: Jedná se o alej tvořenou především lípami ve velmi dobrém stavu a doprovodnými druhy dřevin (dub, akát, jeřabina), krajinotvorný význam

 

Alej u Heroldova dolu (Suché Lazce)

ČÍSLO VKP: 2.2
DOTČENÉ PARCELY: 803, 804
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ: Jedná se o liniovou zeleň tvořenou různými druhy dřevin, zejména kaštany, s krajinotovrným významem

 

Alej s křížkem (Suché Lazce)

ČÍSLO VKP: 2.1
DOTČENÉ PARCELY: 836/4, 836/3
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ: Jedná se o kamenný kříž mezi dvěma lípami srdčitými, dále pokračuje jako alej podél cesty směrem na Komárov, kterou tvoří lípy, kaštany, javory, duby, buky, trtnky, šípky 

 

Lipová alej u státních hranic (Kateřinky u Opavy)

ČÍSLO VKP: 1.2
DOTČENÉ PARCELY: 2054/74, 2054/75
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ: Jedná se o nově vysazenou lipovou alej podél státní hranice, která navazuje na několik vzrostlých  vrb. Významný ekostabilizační prvek mezi okolními agro- cenózami

 

Mez u hranic (Palhanec)

ČÍSLO VKP: 002
DOTČENÉ PARCELY: 191
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ: Mez s teplomilnými prvky vegetace, roztroušenou stromovou a keřovou vegetací na hranici České a Polské republiky

 

Remíz u hranic (Palhanec)

ČÍSLO VKP: 003
DOTČENÉ PARCELY: 190/2, 184
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ: Remíz a mez s roztroušenou stromovou a keřovou vegetací na hranici České a Polské republiky

 

Alej pod rybníky (Suché Lazce)

ČÍSLO VKP: 2.5
DOTČENÉ PARCELY: 822
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ: Jedná se o mezernatý listnatý porost navazující na tři drobné rybníčky, ekostabilizační prvek

 

Lipová alej u požární zbrojnice (Milostovice)

ČÍSLO VKP: 4.1
DOTČENÉ PARCELY: 206/2
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ: Lípa o průměru kmene cca 80 - 90 cm v travnatém ostrůvku u požární zbrojnice

 

Alej s topoly (Palhanec)

ČÍSLO VKP: 3.1
DOTČENÉ PARCELY: 190/42
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ: Jednostranná alej tvořená vzrostlými exempláři topolu černého, krajinná dominanta

 

Alej Na Zbytkách (Suché Lazec)

ČÍSLO VKP: 2.6
DOTČENÉ PARCELY: 817/48
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ: Nová výsadba různých druhů dřevin a keřů do zemědělské karjiny (třešeň, dub letní, buk lesní, jeřáb lesní, trnka obecná, růže šípková, kalina, janovec 

 

Alej Nad Lučky - Pod Lazeckou cestou (Podvihov)

ČÍSLO VKP: 2.9
DOTČENÉ PARCELY: 1151
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ: Nová výsadba různých druhů dřevin a keřů v zemědělské krajině (třešeň, trnka obecná, růže šípková, kalina, střemcha, hloh, ptačí zob)

 

Alej u vodojemu (Suché Lazce)

ČÍSLO VKP: 2.7
DOTČENÉ PARCELY: 752/2
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ: Nová výsadba různých druhů dřevin a keřů v zemědělské krajině (třešeň, jabloň, dub letní, buk lesní, bříza bělokorá, jeřáb lesní, trnka obecná, růže šípková, kalina, janovec, střemcha)

 

Alej na hranici Podvihov - Lazce (Suché Lazce)

ČÍSLO VKP: 2.10
DOTČENÉ PARCELY: 802/130
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ: Nová výsadba různých druhů dřevin a keřů v zemědělské krajině (třešeň, jabloň, dub letní, buk lesní, jeřáb lesní, lípa srdčitá, topol osika, trnka obecná, růže šípková, kalina, janovec, střemcha, hloch, rybíz, ptačí zob)

 

Alej k lesíku Břeží (Suché Lazce)

ČÍSLO VKP: 2.8
DOTČENÉ PARCELY: 802/73
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ: Nová výsadba různých druhů dřevin a keřů v zemědělské krajině (třešeň, jabloň, dub lesní, buk lesní, jeřáb lesní, topol osika, olše lepkavá, hloh)

 

Topolový remíz nad Palhancem (Palhanec)

ČÍSLO VKP: 020
DOTČENÉ PARCELY: 187/24
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ: Úzký pruh vegetace se stromy a keři (prvek je tvořen vzrostlými topoly kanadskými, v podrostu jsou hojně zastoupeny trnky a bezy), v polích významnější prvek sloužící jako úkryt pro zvěř