Zdroje pitné vody

Pitnou vodu do veřejného vodovodu v Opavě dodává společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. (SMVaK). Podle výsledků Sčítání lidu, domácností a bytů 2011 je na veřejný vodovod v Opavě napojeno 94 % obydlených bytů, podle evidence SMVaK to v roce 2012 bylo 99,8 % obyvatel. Podle údajů SVMaK pochází dodávaná pitná voda z 94 % z centrálních zdrojů vodárenské soustavy „Ostravský oblastní vodovod“.  Město je zásobováno ze tří vodních zdrojů. Z 94,5 % zásobuje Opavu údolní nádrž Kružberk v Jeseníkách, druhá největší vodárenská nádrž svého druhu na severní Moravě. Dalšími zdroji jsou Jaktařský zářez vybudovaný již v roce 1886 (a do vybudování nádrže Kružberk hlavní zdroj vody pro Opavu), který se na zásobování podílí 5,5 %. Posledním zdrojem je prameniště ve Velkých Hošticích, které zásobuje Opavu-Kateřinky jen za určitých tlakových podmínek a slouží jako doplňující zdroj. 

Největšími úpravnami vody jsou Podhradí (maximální kapacita 2200 l/s), Nová Ves u Frýdlantu n. O. (2200 l/s) a Vyšní Lhoty (450 l/s). 

Spotřeba pitné vody domácnostmi v roce 2012 byla 32,9 m3 na obyvatele, tj. cca 90 l na osobu a den. V celé ČR klesla za posledních 20 let denní spotřeba vody na osobu o více než třetinu a nyní se spotřeba domácností pohybuje okolo 90 litrů denně. Z tohoto hlediska je spotřeba pitné vody v Opavě průměrná. 

Parametry pitné vody dodávané SMVaK jsou zveřejňovány na stránkách společnosti. Pro oblast Opavska zásobovanou z vodojemu Chvalíkovice jsou k 29. 11. 2013 uváděny tyto parametry (v tabulce je také srovnání s jejich mezními hodnotami dle příslušné vyhlášky): 

Parametr 

Jednotka 

Udávaná hodnota 

Mezní hodnota 

teplota 

oC 

7,7 

barva 

mg Pt/l 

1,7 

20 

zákal 

ZF (n) 

0,8 

pH 

bezrozměrná 

8,17 

6,5 - 9,5 

ChSK-Mn 

mg/l 

1,76 

dusičnany (NO3-)* 

mg/l 

cca 5  

50 

železo (Fe) 

mg/l 

< 0,05 

0,20 

mangan (Mn) 

mg/l 

< 0,030 

0,050 

hliník (Al) 

mg/l 

0,04 

0,20 

fekální streptokoky 

KTJ**/100 ml 

koliformní bakterie 

KTJ**/100 ml 

*) Hodnota platí pro úpravnu Podhradí **) KTJ = kolonie tvořící jednotku