Stromy pod kontrolou

V rámci tohoto projektu je každý rok provedeno hodnocení dřevin na vybraných lokalitách, kdy výsledkem je návrh např. na ošetření dutin, ořezy větví, redukce korun, instalace bezpečnostních vazeb, případně kácení.  Hodnoceny jsou například stromy v alejích, v parcích a sadech a také dřeviny rostoucí v okolí škol. Získané hodnocení je rovněž využíváno odborem životního prostředí k zadávání odborných ošetření dřevin. Projekt Stromy pod kontrolou slouží především jako jeden z dalších podkladů  pro firmu, která provádí údržbu zeleně města v praxi, konkrétně pro Technické služby Opava, s. r. o., ale také pro odbor životního prostředí, který na základě tohoto podkladu určuje další postup údržby zeleně. Vypracované vyhodnocení dřevin je možné zhlédnout na Živých mapách na portálu města (tematická vrstva „Údržba zeleně, péče o stromy“), případně se zaregistrovat jako účastník projektu na portále Stromy pod kontrolou. Oba portály slouží veřejnosti k nahlédnutí a jsou bezplatné. Na portálu města je navíc mapový podklad s přehledem nových výsadeb realizovaných na pozemcích v majetku města od roku 2000.