Plán udržitelné mobility

V rámci prioritizace návrhů plánu mobility oslovujeme veřejnost k hodnocení stěžejních akcí, které jsou plánovány k realizaci v následujícícm období. Výsledek hodnocení akcí bude sloužit k při finalizaci návrhů v únoru 2023. Děkujeme veřejnosti za hodnocení. Více o aktivitách plánu mobility je na webu mobilita.opava-city.cz.

Ohodnoťte navržená témata na stupnici 1 - 5, jako ve škole
(1 znamená nejlepší nápad/největší podpora a 5 znamená špatný nápad/nejmenší podpora)
1 2 3 4 5
Olomoucká – oboustranné cyklopruhy na úkor parkování na jedné straně
Zámecký okruh a Těšínská – snížení počtu pruhů, vytvoření ostrůvků na přechodech a doplnění cyklopruhů
Okružní křižovatka – Nákladní x Oblouková (pod Bredou)
Okružní křižovatka - Olomoucká x Vančurova
Výstavba autobusového nádraží u vlakového nádraží
Rozšíření zóny placeného stání v okolí centra
Zavedení rezidentních zón v sídlištích
(oprávnění ke stání 1. auto 1000 Kč, 2. auto, druhé 2000 Kč/rok)