Prohlášení 21 členů zastupitelstva statutárního města Opavy

Důrazně se ohrazujeme vůči chování pana Marka Veselého z klubu ODS, který na posledním jednání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 29. 3. 2021 arogantním způsobem slovně napadal pana Vladimíra Schreiera, který zde jako předseda představenstva prezentoval záležitosti týkající se Městského dopravního podniku Opava.

Dále vůči chování pánů zastupitelů Jana Stanjury z ODS (nechtěl odejít od mikrofonu, křičí z lavic…), Jana Kunzeho z Pirátů (neustálé tleskání a pokřikování) a Libora Wittaska ze Změny pro Opavu (pohrdavé chování a jednání ke všem). Nikdo z nás nerozporuje oprávněnou a konstruktivní kritiku, naopak k demokratické politice různé názorové proudy patří. Jsme ale přesvědčeni o tom, že jednání na zastupitelstvu ve městě musí probíhat korektně, slušně a důstojně a slovní napadání na tuto půdu nepatří. U zastupitele Marka Veselého a jeho výše zmíněných kolegů jsme sice na podobný styl hrubého jednání zvyklí, opakovaně se takto nevhodně chová i k přísedícím zaměstnancům úřadu, kteří objasňují jednotlivé body. Jeho poslední ataky už překročily všechny meze slušného chování.

Vladimír Schreier je členem představenstva Okresní hospodářské komory Opava, je úspěšný opavský podnikatel, který vybudoval prosperující firmu nadregionálního významu, nikdy neměl žádné negativní kauzy a dlouhodobě podporuje i nejrůznější dobročinné aktivity. Své zkušenosti zdarma nabídl i městu v řešení velkých strategických projektů. Místo slušného vyslechnutí se dočkal jen hrubých urážek. Tímto se mu za jednání zastupitele Veselého omlouváme a pana zastupitele Marka Veselého vyzýváme, aby se panu Schreierovi omluvil, a toto chování se již neopakovalo.

Zastupitelé:
Radana Petrželová
Lumír Měch
Michal Kokošek
Tomáš Navrátil
Miroslav Kořistka
Igor Hendrych
Michal Štěpánek
Romeo Doupal
Miroslav Mařádek
Jindřich Sobotka
Petr Orieščík
Lucie Pobořilová
Michal Jedlička
Dalibor Hudec
Daniel Volný
Kamil Běrský
Petra Hlaváčová
Jiří Lévay
Jaroslav Čech
Miroslav Rafaj
René Černohorský