Váše žádost byla odeslána

Přijali jsme Vaši žádost s těmito údaji:

IDENTIFIKACE ŽADATELE

Jméno a příjmení fyzické osoby / název právnické osoby !Jméno a příjmení fyzické osoby / název právnické osoby! Právní forma !Právní forma! IČO !IČO! DIČ !DIČ!

ADRESA PROVOZOVNY UVEDENÁ V ŽIVNOSTENSKÉM REJSTŘÍKU OSOB
(pouze provozovny vedené na území SMO a jeho městských částí)

Název ulice !Název ulice! Číslo popisné / orientační !Číslo popisné / orientační! Obec / městská část !Obec / městská část!