Ověření zájmu o dotované kompostéry

Upraveno: 01.07.2020
Ilustrační obrázek

Magistrát města Opavy ověřuje zájem občanů statutárního města Opavy (dále SMO) o výpůjčku dotovaných kompostérů na zpracování bioodpadu. V případě dostatečného zájmu ze strany občanů bude zpracována žádost o evropské dotace z Operačního programu Životní prostředí. Disponibilní množství finančních prostředků z výše uvedeného dotačního programu pro celou ČR je již poměrně malé, proto nelze garantovat úspěch žádosti. Poskytovatel předpokládá cca šestinásobný převis požadavku oproti možnostem; pravděpodobnost úspěchu je tedy malá. Přesto si myslíme, že bychom to měli zkusit. Žadatelem o dotaci by bylo SMO; v případě obdržení dotace by kompostéry byly na 5 let zapůjčeny a poté bezplatně přenechány vypůjčitelům. Získá-li SMO dotaci, budeme zájemce informovat s využitím kontaktních údajů, které uvedete v dotazníku. S ohledem na délku procesu vyhodnocení žádostí u poskytovatele dotace, na délku výběrového řízení a i s ohledem na lhůty dodání kompostérů dodavatelem by jejich distribuce proběhla nejdříve ve druhé polovině roku 2021.

V případě dostatečného zájmu SMO požádá o dotaci na silnostěnné kompostéry, jejichž předpokládaná životnost je minimálně 20 let. Zachování organické hmoty na pozemcích, na kterých se tvoří, by mělo být naším společným cílem. A předcházení vzniku odpadů navíc ušetří finanční prostředky, které SMO vynakládá na provoz systému nakládání s komunálním odpadem.

Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy

Fotografie kompostéru je pouze ilustrační