Poplatek za svoz odpadu zůstává stejný, změní se četnost

Upraveno: 27.12.2022
Ilustrační obrázek

Pro někoho to bude logický krok – sám vidí, že popelářské vozy každý týden sváží poloprázdné popelnice. Pro jiné to bude krok méně příjemný, ale motivační ke třídění. Od 1. února se změní frekvence vývozu nádob na směsný komunální odpad u rodinné zástavby i bytových domů v městských částech. Konkrétně se budou popelnice a kontejnery na směsný odpad svážet místo jednou za týden jen jednou za dva týdny. Hlavním důvodem rozhodnutí města je samozřejmě ekonomika. 

„Město Opava se stále drží na relativně nízkém zatížení občanů na nákladech za svoz a likvidaci odpadů. Jeho reálná cena donedávna byla okolo 1 200 korun na osobu za rok, ale teď, v době rostoucích cen energií a pohonných hmot i provozů skládek, tato cena atakuje 1 400 korun ročně. Přitom dospělý občan zatím platí ročně 660 korun,“ vysvětluje uvolněný radní Petr Popadinec a dodává: „Věříme, že lidé naše kroky pochopí a budou více své domácí odpady třídit. Nechceme poplatky za odpady zvyšovat, ale teprve budoucí měsíce ukáží, jestli to v Opavě bez toho zvládneme nebo ne.“ 

Podle propočtů by mohlo město jen snížením svozu na jednou za dva týdny a větším tříděním v domácnostech ušetřit okolo 2,5 milionu korun ročně. Ale i tam je ono ALE. Nikdo neví, jak se budou nadále vyvíjet nejen ceny pohonných hmot, a také kde bude třeba doplnit barevné kontejnery, nebo zvýšit četnost jejich svozu. Na druhé straně za nově vytříděný odpad město nějaké finance obdrží. Takže se zatím jedná o teoretický propočet s několika neznámými. 

„Předpokládáme, že tímto krokem dojde k přesunu zejména plastových odpadů, ale i skla nebo papíru z komunálního odpadu do nádob na tříděný odpad. To s sebou přinese nutnost v krátkém čase dopad vyhodnotit a zajistit buď další kontejnery na separovaný odpad či zvýšit četnost svozu barevných nádob,“ pokračuje Petr Popadinec. Také se předpokládá, že v oprávněných případech, například u rodiny s inkontinentními členy nebo s větším počtem dětí, se objeví žádosti o dovybavení dalšími nádobami. Ty posoudí odbor životního prostředí a odůvodněným žádostem vyhoví.

Částečně na vše odpoví už první týdny a měsíce po změně systému. Po jeho vyladění v městských částech bude 14denní svoz zaveden od 1. dubna po celé Opavě. Zkušenosti z některých měst, kde už k tomuto kroku přistoupili, říkají, že se snížením četnosti svozu a větším tříděním ušetřit dá. Když budou lidé více plnit barevné nádoby na plasty a kovy, na papír a sklo, nebudou se tolik plnit nádoby na směsný odpad. Nebo se na to podíváme z druhé strany – tyto kroky budou šetřit peněženky lidem, kteří ve městě žijí a nemusí za svoz odpadů platit rok od roku více.

Martin Kůs
tiskové oddělení