Zákon o občanských průkazech přináší změny

Upraveno: 06.10.2021
Ilustrační obrázek

V srpnu nabyl účinnosti nový zákon o občanských průkazech (OP), nově jsou vydávány OP s otisky prstů. Povinnost zavedení biometrických údajů vychází z evropského nařízení. Jeho cílem je znesnadnit padělání dokladů.

„Výměna stávajících občanských průkazů vydaných před novelou zákona, ale není nutná, ty samozřejmě stále platí a lze na ně i nadále cestovat v rámci Evropské unie“ ujišťuje občany vedoucí oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů z opavského magistrátu Karolína Skřontová a upozorňuje na změny: „Do nových občanek již nelze zapisovat akademické tituly. Dále již nebudou z důvodu volebního práva vydávány OP bez strojově čitelných údajů s měsíční platností“.

Občanský průkaz a cestovní pas lze vyřídit ve zkrácených lhůtách, a to buď do 24 hodin v pracovním dnu, nebo do pěti pracovních dnů.

Nepříjemnou novinkou může  být pro mnohé  zrušení vydávání potvrzení o OP např. při ohlášení  jeho ztráty či odcizení.  „Stejně tak se nevydává potvrzení při změně rodinného stavu nebo příjmení, popř. jména. Občan obdrží až nově vyhotovený občanský průkaz a do té doby je nutné se prokazovat jiným dokladem totožnosti,“ dodává Skřontová.

Pozor by si měl občan dát při provedení změny místa trvalého pobytu, změně příjmení, nebo rodinného stavu (např. z důvodu sňatku, rozvodu, úmrtí manžela/ky).  V takových případech končí platnost OP automaticky 45 dnů po této změně. Dosud byla OP po uvedených změnách platná do doby vyřízení nového dokladu.

Lada Dobrovolná
tiskové oddělení

K článku je připojeno ilustrační foto Ministerstva vnitra ČR