Územní plánování

S platností od 1. 8. 2019 došlo ke zrušení Odboru hlavního architekta a územního plánu. Činnosti úřadu územního plánování od tohoto dne vykonává oddělení územního plánování Magistrátu města Opavy.

 

Územní plán je nástroj, který dovoluje státní správě plánovat výstavbu na území města tak, aby respektovala podmínky pro dlouhodobě udržitelný rozvoj území. Kvalitní územní plán je vyváženým kompromisem mezi úředními a politickými nástroji a soukromými a veřejnými zájmy. 

Územní plán města Opavy

  • Pořizovatelem územního plánu města Opavy je Magistrát města Opavy, Oddělení územního plánování. Komplexní informace o územním plánu vám rádi poskytnou právě pracovníci tohoto oddělení.
  • Do vydané územně plánovací dokumetnace včetně dokladové dokumentace je možné nahlížet na Odboru výstavby a na Oddělení územního plánování MMO, Krajském úřadu Moravskoslezského kraje, nebo můžete využít mapový portál Moravskoslezského kraje
  • Platný územní plán města Opavy, ve znění všech změn, najdete na mapovém portálu
  • Platný Územní plán Opavy.

Územně plánovací podklady

Územní plány ostatních obcí v ORP Opava

Podrobnější informace o územních plánech ostatních obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Opava (ORP Opava):

Branka u Opavy | Bratříkovice | Brumovice | Budišovice | Dolní Životice | Háj ve Slezsku | Hlavnice | Hlubočec | Hněvošice | Holasovice | Hrabyně | Hradec nad Moravicí | Chlebičov | Chvalíkovice | Jakartovice | Jezdkovice | Kyjovice | Lhotka u Litultovic | Litultovice | Mikolajice | Mladecko | Mokré Lazce | Neplachovice | Nové Sedlice | Oldřišov | Otice | Pustá Polom | Raduň | Skřipov | Slavkov | Služovice | Sosnová | Štáblovice | Stěbořice | Štítina | Těškovice | Uhlířov | Velké Heraltice | Velké Hoštice | Vršovice

je možné získat na Oddělení územního plánování Magistrátu města Opavy. 

Zpřístupnění územně plánovací dokumentace prostřednictvím webových technologií na stánkách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

Žádost o územně plánovací informaci