Účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2018

Upraveno: 02.06.2020

Účetní závěrky příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je statutární město Opava, za rok 2018 schválila Rada statutárního města Opavy na svém zasedání dne 2.5.2019 usnesení číslo 559/14/RM/19.

Ke stažení