I. etapa 2019

Předmětem realizace I. etapy regenerace sídliště Opava – Kylešovice je výstavba multifunkčních hřišť v lokalitě 17. listopadu.

Realizace 04 – 06/2019.

Multifunkční hřiště - nohejbal, volejbal

Nové multifunkční hřiště bude umístěno na ploše původního hřiště ve středové části sídliště 17. listopadu. Tvarové řešení a umístění nových zpevněných ploch vychází z umístění stávajícího pískoviště, které zůstane zachováno. Hřiště je navrženo v celoplošném propustném provedení. Finální povrchová úprava multifunkčního hřiště je navržena z pryžového probarveného granulátu. Kolem pískoviště bude plocha provedena z betonové dlažby na propustných podkladních vrstvách.

Multifunkční hřiště bude vybaveno basketbalovými koši, brankami na házenou a oploceno. Plocha kolem pískoviště bude vybavena novým jednotným mobiliářem (lavička s opěradlem, dvě lavičky bez opěradla, dva stojany na kola, odpadkový koš, plakátovací plocha).

 

Multifunkční hřiště - basketbal, házená, kopaná

Nové multifunkční hřiště bude umístěno na ploše původního hřiště a z menší části na travnaté ploše mezi ulicemi 17. listopadu a Bílovecká. Tvarové řešení a umístění nových zpevněných ploch vychází z umístění stávajícího pískoviště, které zůstane zachováno. Hřiště je navrženo v celoplošném propustném provedení. Finální povrchová úprava multifunkčního hřiště je navržena z pryžového probarveného granulátu. Kolem pískoviště bude plocha provedena z betonové dlažby na propustných podkladních vrstvách.

Multifunkční hřiště bude vybaveno herními sloupky a oploceno. Plocha bude vybavena novým jednotným mobiliářem (lavička s opěradlem, dvě lavičky bez opěradla, dva stojany na kola, odpadkový koš a plakátovací plocha).

 

Fotodokumentace realizace - I. etapa