Akční plán

Projekt RESOLVE je spolufinancován z programu mezinárodní spolupráce INTERREG EUROPE. Výstupem  projektu je akční plán, který definuje aktivity směřující k omezení emisí CO2 vytvořených dopravou spojenou se zásobováním a jízdami za obchodem a službami v centrech měst Ostravy a Opavy, a také podpoří udržitelná pracovní místa a růst v místní ekonomice služeb (obchodu).