Průzkum 2017

Ve spolupráci Moravskoslezského kraje, statutárních měst Ostravy a Opavy a odborné organizace CI2, o. p. s., proběhlo v průběhu měsíce května 2017 v obou statutárních městech tazatelský průzkum. Průzkum se týkal dopravy a využívání služeb a obchodů v centrech měst a je prováděn na ulicích v historickém centru obou měst a v přilehlých obchodních centrech. Průzkum prováděli proškolení studenti.

Výsledky průzkumu budou sloužit jako podklad pro zlepšení dopravních systémů a služeb ve městě s cílem podporovat udržitelnou mobilitu a snížit zatížení životního prostředí emisemi z dopravy. Cílem je rovněž podporovat maloobchod v centrech obou měst. Podle plánu bude mezi obyvateli starších 18 let dotazováno nejméně 250 obyvatel Ostravy a 250 obyvatel Opavy, dle předem stanoveného klíče, aby bylo dosaženo reprezentativního vzorku.

Ke stažení