Průzkum 2018

Ve spolupráci Moravskoslezského kraje, statutárních měst Ostravy a Opavy a odborné organizace CI2, o. p. s., proběhlo v průběhu měsíce června 2018 v obou statutárních městech tazatelský průzkum. Průzkum se týkal dopravy a využívání služeb a obchodů v centrech měst a je prováděn na ulicích v historickém centru obou měst a v přilehlých obchodních centrech. Průzkum prováděli proškolení studenti.

Dotazníkový výzkum nám ukáže, jaký způsob dopravy volí občané při svých cestách za obchodem a službami, další otázky jsou zaměřeny na atraktivitu daného obchodního centra či obchodní ulice a na to, co chybí lidem v centru města, aby zde více a častěji nakupovali nebo trávili volný čas. Výsledky dotazníkového šetření budou představeny na podzim letošního roku.

 

Ke stažení