Čtvrté jednání zájmové skupiny - 2017

Dne 11. 4. 2017 se v rámci aktivit krajského projektu „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“ (RESOLVE) konalo čtvrté jednání zástupců místní zájmové skupiny (Local Stakeholders Group) projektu. V průběhu jednání byl prezentován stav hlavních aktivit projektu, proběhla kontrola plnění úkolů z předchozího jednání, byl představen harmonogram a rozpočet pro aktuálně připravované aktivity.

V úvodu jednání byly shrnuty závěry z uskutečněných peer review setkání, na kterých byly za účasti zahraničních expertů konzultovány plány udržitelné městské mobility obou statutárních měst Ostravy a Opavy a diskutovány konkrétní rozvojové záměry v oblasti udržitelné mobility.

V reakci na závěry z peer review byly identifikovány dobré praktiky z projektového registru osvědčených postupů s cílem absolvovat studijní návštěvu. Hlavním bodem programu byla příprava na studijní cestu, která se uskuteční na začátku měsíce května. Hostitelem bude švédský partner projektu – Kronoberg County Administration Board z města Växjo. Studijní návštěvy se zúčastní zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, statutárních měst Ostravy a Opavy.

Dalším bodem programu byla finalizace přípravy průzkumů mezi návštěvníky obchodních center, průzkumy budou provedeny externím dodavatelem.

Ke stažení