Druhé jednání zájmové skupiny - 2017

Dne 13. 1. 2017 se v rámci aktivit krajského projektu „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“ (RESOLVE) konalo druhé jednání zástupců místní zájmové skupiny (Local Stakeholders Group) projektu. V průběhu jednání byly diskutovány hlavní aktivity projektu, zejména Peer Review (vzájemné hodnocení plánů udržitelné mobility).

Zástupci obou zúčastněných měst – Ostravy a Opavy nadefinují tématické okruhy pro Peer Review, tyto budou dále rozpracovány do poptávky po odbornících, následně bude do upřesněn program společného jednání.

V průběhu realizace projektu je dále nezbytné průběžně aktualizovat registr osvědčených postupů. Po provedeném vzájemném hodnocení plánů udržitelné mobility budou s využitím registru dobrých praktik plánovány studijní cesty.

Ke stažení