Osmé jednání zájmové skupiny - 2019

Akční plán je jedním z klíčových výstupů projektu „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“. Oživení centra města pro pěší a cyklisty, nová parkovací místa mimo centrum města (systém P+R), podpora elektromobility a cyklodopravy nebo lepší plánování dopravy. To jsou aktivity, která města Ostrava a Opava navrhuje zařadit do akčního plánu na nejbližší dva roky.

V průběhu schůzky místní zájmové skupiny projektu RESOLVE byly diskutovány detaily aktivit uváděných do RESOLVE akčního plánu, jako jsou harmonogram jednotlivých aktivit, zapojení partnerů, rozpočtové náklady. Akční plán a jeho aktivity budou představeny veřejnosti. Na jednání byla diskutována forma prezentace, účastníci jednání odsouhlasili jeho prezentaci při příležitosti veletrhu „i-Mobilita“, probíhajícího ve dnech 14. – 16. 3. 2019 na Výstavišti Černá louka v Ostravě. Akční plán projektu RESOLVE bude dále představen v rámci veletrhu na konferenci „i-Mobilita“ v pátek 15. 3. 2019.