Páté jednání zájmové skupiny - 2017

Dne 1. 8. 2017 se v rámci aktivit krajského projektu „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“, spolufinancováného z operačního programu Interreg Europe, konalo páté jednání zástupců místní zájmové skupiny (Local Stakeholders Group) projektu.

Na jednání byly prezentovány zkušenosti ze studijní cesty do švédského Växjö, které se zúčastnili zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a dále zástupci statutárních měst Ostravy a Opavy.

Získané poznatky budou uplatněny při následné přípravě akčního plánu na udržitelnou mobilitu v souvislosti s dojížděním do obchodních a městských center.

V rámci projektu byl externě proveden průzkum spotřebitelského chování mezi návštěvníky obchodních center. V rámci projektu budou tyto průzkumy realizovány ještě dvakrát.

Ke stažení