První jednání zájmové skupiny - 2016

Dne 23. 9. 2016 se v rámci aktivit krajského projektu „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“ (RESOLVE) konalo první jednání zástupců místní zájmové skupiny (Local Stakeholders Group) projektu. Tyto subjekty jsou v rámci projektu zapojeni do meziregionálního procesu učení.

V průběhu realizace projektu se podílejí na vytváření a průběžné aktualizaci registru osvědčených postupů, zapojí se do vzájemného hodnocení partnerských plánů udržitelné mobility, zúčastní se studijních návštěv, budou spolupracovat při zpracování akčního plánu.

Zástupcům místní zájmové skupiny byl představen realizační tým a harmonogram jednotlivých aktivit projektu. V následující části účastníci diskutovali o současném stavu sledování ukazatelů dopravy, maloobchodu, o formě a načasování průzkumů nezbytných pro tvorbu monitorovacího a evaluačního nástroje.

Ke stažení