Sedmé jednání zájmové skupiny - 2018

Ve dnech 23. 7. a 24.7.2018 se v rámci aktivit krajského projektu „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“, spolufinancováného z operačního programu Interreg Europe, konalo sedmé jednání zástupců místní zájmové skupiny (Local Stakeholders Group) projektu.

Jednání mělo za úkol nastavit si program, témata k řešení a okruh účastníku pro nadcházející se zasedání Import Workshopu (dále jen IW), který proběhne 11.9.2018 na půdě magistrátu města Ostravy.  V rámci IW budou pozvání zahraniční experti ze Švédska, Holandska a Velké Británie se zkušenostmi k tématům zájmu zájmové skupiny jako je (Cyklodoprava, Elektro mobilita, Parkování a Udržitelná doprava a věci s ní spojené).

IW bude koncipován do dvou fází. V rámci první, dopolední fáze budou zahraniční experti prezentovat dobré praktiky, jejich zkušenosti a podměty vztahující se k navoleným tématům. V druhé odpolední fázi  je plánovaná schůzka zahraničních expertů se členy zájmové skupiny nad konkrétními tématy.