Šesté jednání zájmové skupiny - 2018

Dne 27. 2. 2018 se v rámci aktivit krajského projektu „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“, spolufinancováného z operačního programu Interreg Europe, konalo šesté jednání zástupců místní zájmové skupiny (Local Stakeholders Group) projektu.

Na jednání byly prezentovány zkušenosti ze studijních cest do Italského Reggio Emilia uskutečněné v listopadu 2017 a britského Manchesteru uskutečněné v únoru 2018, kterých se zúčastnili zástupci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a dále zástupci místní samosprávy Ostravy a Opavy a dopravních podniků obou statutárních měst.

Zkušenosti získané v rámci studijních cest budou v navazujícím import workshopu zapracovány do prvotního návrhu regionálního akčního plánu, což je stěžejním výstupem projektu.

Dalším bodem jednání tudíž bylo plánování programu, termínu a okruhu odborníků pro Import workshop a prvotní osnova návrhu regionálního akčního plánu.

V období května až června tohoto roku proběhne druhý průzkum spotřebitelského chování v obchodních centrech.

Ke stažení