Třetí jednání zájmové skupiny - 2017

Dne 21. 2. 2017 se v rámci aktivit krajského projektu „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“ (RESOLVE) konalo třetí jednání zástupců místní zájmové skupiny (Local Stakeholders Group) projektu. V průběhu jednání byl prezentován aktuální stav hlavních aktivit projektu, defi.

Jednání dále bylo zaměřeno na detailní dopracování a odsouhlasení programu Peer Review (vzájemné hodnocení plánů udržitelné mobility) v Moravskoslezském kraji, které se uskuteční ve dnech
15. – 16. 3. 2017 ve statutárních městech Opavě a Ostravě.

Na základě poptávky po odbornících byli z partnerských zemí nominováni experti z oblasti parkování
a dále z oblasti plánování udržitelné mobility, účastníci jednání vybrali pětici odborníků.

V průběhu realizace projektu je dále nezbytné průběžně aktualizovat registr osvědčených postupů. Po provedeném vzájemném hodnocení plánů udržitelné mobility budou s využitím registru dobrých praktik plánovány studijní cesty.

Ke stažení