Studijní návštěva v italském Reggio Emilia

Italský partner projektu Městský úřad Reggio Emilia hostil ve dnech 8. a 9. listopadu 2017 studijní návštěvu pro odborníky z portugalské Almady, slovinského Mariboru, polské Varšavy
a Moravskoslezského kraje, aby získali přímé zkušenosti s osvědčenými postupy zaměřenými na parkování, elektromobilitu, zlepšení kvality ovzduší, integraci veřejné dopravy, zpracování regionálních akčních plánů.

Za Moravskoslezský kraj se účastnili zástupci krajského úřadu a zástupci tzv. místní zájmové skupiny, tvořené odborníky z oblasti dopravy a strategického rozvoje statutárních měst Ostravy a Opavy.

Byly prezentovány a diskutovány osvědčené dobré praktiky města Reggio Emilia na téma Park&Ride
o řešení dopravy ve městě vybudováním záchytných parkovišť a následným zvýhodněným cestováním městskou dopravou po centru města. V rámci další dobré praktiky byla prezentována elektrodobíjecí síť a flotila elektromobilů, zajišťujících zásobování centra města Reggio Emilia. Rovněž byl prezentován příklad lombardského města Brescia. Jejich projekt ECOPASSI byl zaměřen na změnu dopravního chování zaměstnanců dvou obchodních ulic ve městě pomocí podpory udržitelných způsobů dopravy do zaměstnání. Inovativní byl i způsob monitoringu dopravního chování zaměstnanců.

Následoval přesun všech zúčastněných do města Boloňa na krajský úřad regionu Emilia Romagna, kde pokračovaly prezentace a diskuse se zainteresovanými odborníky. Cílem osvědčené dobré praktiky MiMuovo byla integrace veřejné dopravy v regionu Emilia Romagna, následovala prezentace na téma „Regionální akční plán pro rozvoj plánů městské udržitelné mobility v regionu Emilia Romagna“. Poslední prezentace prvního dne byla zaměřena na organizaci infrastruktury pro pěší v centru Boloně.

Druhý den studijní návštěvy pokračoval prezentacemi osvědčených dobrých praktik v Boloni. Program byl zahájen prezentací harmonizace logistických činností v centrech měst regionu Emilia Romagna na regionální úrovni, v rámci kterého byly představeny způsoby ekologických logistických řešení zásobování v centrech dvanácti měst regionu Emilia Romagna. Poslední prezentace a následná diskuse byla na téma „Zajištění dodávek zboží v centru města Padova“. Zástupci obou statutárních měst Ostravy a Opavy diskutovali tato témata z pohledu lokálních specifik obou měst.

Studijní návštěvy navazují na aktivitu projektu RESOLVE s názvem „Peer review“, v rámci které byly zahraničními partnery posouzeny plány udržitelné mobility obou statutárních měst Ostravy a Opavy
a doporučeny konkrétní osvědčené postupy. Výsledkem účasti na studijních návštěvách je přenos osvědčených postupů pro přípravu akčního plánu a zvýšení kvality plánů udržitelné mobility obou statutárních měst.